Pompás mesekönyvek, amit szeretnek a kicsik

A felcseperedő gyermeknek tetemes igénye akad arra, hogy mesekönyv olvasásával átlássa a klasszikus emberi kötelékeket, szimpatizáljon a bajnokokkal, és felismerje a gonoszokat

Mesék - A mesekönyvből ki lehet ragadni részleteket, amelyeket azután rajzként, vagy poszterként a csöppség viszontláthat. Ily módon a népszerű fabulabeli eszményét, esetleg mesebeli helyét állandóan láthatja.

A mesekönyvben lévő főhősök jellemébe bújva éli meg a vészt, a megmenekülést, az mókát a bánatot, vív az igazságért, és nyeri el méltó jutalmát - vagy büntetését. A kicsikben így maradnak meg az erkölcsi tanulságok. A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem meghatározó részben nevelnek is: az életről tanítanak, érzelmi kapaszkodókat nyújtanak és pártfogolják a személyiség alakulását.

A népmesék a megélhetési bajokat mindig lényegre törően és egyértelműen fogalmazzák meg. Így a gyermek a kérdés lényegével szembesül, míg a nyakatekertebb cselekmény csak összezavarná Őt. A mesekönyv minden tényállást leegyszerűsít. Alakjait határozott vonallal rajzolja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. Szereplőiben pici az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Sok modern mesetörténettel ellentétben, a mesékben a gonoszság éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz többé-kevésbé minden mesében alakot ölt valamelyik karakterben, és megnyilvánul tetteiben, mint ameddig mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért küzdeni kell. Mesekönyv folytatásért kattintson ide.

A mese illusztrálások aszerint készülnek munkahelyünkön, hogy a szülő a kiválasztott fabulákból azt a részt elküldi munkahelyünkre, amit akar a gyerekszobában látni képként. Arra is van mód, hogy rengeteg meséből egy kis képes mesekönyvet készítsünk személyre szabva a lurkó igényeinek megfelelően.

Címkék: mesekönyv

Forrás: meseld.hu, 2016-11-17 16:41